پیش‌بینی آینده ریپل؛ بررسی دلایل پامپ شدن و رسیدن قیمت ریپل به 3 دلار