طرفداران آیفون، مشوق اصلی اپل برای افزایش قیمت آیفون 15 پرومکس!!