نوسانات بازار خودرو | کاهش قیمت برخی خودروها تا ۴۰ میلیون تومان