داده‌های اولیه از فروش بسیار ناامیدکننده آی‌فون‌ 14 اپل حکایت دارند