توسعه بازی GTA 6 حدودا 2 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت!