به نقل از منبعی، اینترنت استارلینک در ایران فعال است!