سامسونگ برنده جایزه برترین تولیدکننده موبایل طی سال 2022 شد