بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در اعتراض به قطع اینترنت