آی‌فون 14 برترین هندست اپل به لحاظ قابلیت تعمیر طی سالیان اخیر به‌شمار می‌رود