دسترسی اینترنت قطع نیست، سرویس‌های داخلی کاملا در دسترس هستند