تارا برقی، ماشین برقی شیک و در کلاس جهانی، معرفی شد