تحریم‌ها برای صادرات تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای به ایران برداشته می‌شوند