هش‌ریت و درجه سختی ارزهای جایگزین اتریوم برای ماینرها چندین برابر شد!