مهاجرت از آی‌فون‌ 13 پرو اپل به آی‌فون‌ 14 پرو چندان منطقی نیست!