بالاخره تکلیف واردات خودرو هم با شرایط غیرممکن وزارت صمت مشخص شد!