مردم کشورهای مختلف چه‌قدر باید برای خرید آیفون 14 کار کنند؟ + جدول مقایسه با ایران