سامسونگ جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین فروشنده قطعات نیمه‌هادی را از دست می‌دهد