پهنای باند اختصاصی، اولین قدم در تحول دیجیتال شرکت‌ها