اینتل سرگرم توسعه نخستین پردازنده 6 گیگاهرتزی تاریخ خود است