اپل طی مدت 3 سال گذشته از یک پردازنده در اسمارت‌واچ‌های خود بهره گرفته است