گوگل با یک ویژگی جدید، حمایت خود را از ادغام اتریوم نشان داد