قیمت پردازنده‌های اینتل بین 10 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت