میکرواستراتژی و خرید مجدد 500 میلیون دلار بیت کوین!