لی جون: شیائومی در زمانی مناسب به رقابت تولید خودروهای برقی وارد شده است