سامسونگ برای تولید برخی اجزای گلکسی زد فولد 4 از مواد بازیافتی استفاده می‌کند