تعمیر اپل واچ اولترا به اندازه خریداری اپل واچ سری 8 هزینه خواهد داشت!