اختلالی که به قاچاق موبایل کمک می‌کند؛ دلیل عدم ارسال پیامک رجیستری سامانه همتا چیست؟