سامسونگ گلکسی زد فلیپ 4 در تست خمش ناامیدکننده ظاهر شد