کوالکام برای غلبه بر مدیاتک با کمپانی TSMC همکاری خواهد کرد