اپل با معرفی سری آی‌فون‌ 14 قیمت‌گذاری برخی هندست‌های قبلی خود را کاهش داد