آنر X40 با نمایشگر اولد خمیده و دوربین پشتی دوگانه در راه است