آپارات گیم به دلیل هجمه‌ها و فشارهای مراجع تنظیم‌گر، بسته می‌شود