کنگره موبایل ایران؛ بیشترین تنوع محصول، آموزش و سرگرمی با حضور بهترین‌های پلتفرم موبایل